منوی سایت

پس از اتمام برگزاری دوره آموزشی، کارآموز با پرداخت هزینه کارت آزمون می تواند در آزمونهای سازمان شرکت کرده و فرایند دریافت گواهی خود را پیگیری نماید.

 

 

برو بالا