منوی سایت
  • تقویم آموزشی کلاسهای در حال اجرا
  • تقویم آموزشی کلاسهای آرشیو شده قبلی

 

برنامه و ساعات کار آموزشگاه

 

نام آموزشگاه : ..................... آموزشگاه : ........................... ویژه: ............................ شماره آخرین پروانه تاسیس : ........................

نشانی آموزشگاه : ............................                               شماره تلفن : ............................       

                      

 

ردیف

نام دوره

شماره استاندارد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ساعت تشکیل کلاسها

تاریخ آزمون

تاریخ تشکیل کارگاه عملی

نام مربی

ظرفیت دوره

پیش نیاز دوره

هزینه ثبت نام دوره (ریال)

لینک ثبت نام

1

                      reg

2

                      reg

3

                       

4

                       

5

                       

6

                       

7

                       

8

                       

9

                       

10

                       

11

                       

12

                       

13

                       

14

                       

15

                       

16

                       

17

                       

18

                       

19

                       

20

                       

 

توجه: جهت ثبت نام در دوره ها ابتدا می بایست در سایت ثبت نام کرده و حساب کاربری شما تایید شده باشد

(لینک ثبت نام در سایت)

 

 

برنامه و ساعات کار آموزشگاه

نام آموزشگاه : ..................... آموزشگاه : ........................... ویژه: ............................ شماره آخرین پروانه تاسیس : ........................

نشانی آموزشگاه : ............................                               شماره تلفن : ............................      


                 

 

ردیف

نام دوره

شماره استاندارد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ساعت تشکیل کلاسها

تاریخ آزمون

تاریخ تشکیل کارگاه عملی

نام مربی

ظرفیت دوره

پیش نیاز دوره

هزینه ثبت نام دوره (ریال)

 

1

                       

2

                       

3

                       

4

                       

5

                       

6

                       

7

                       

8

                       

9

                       

10

                       

11

                       

12

                       

13

                       

14

                       

15

                       

16

                       

17

                       

18

                       

19

                       

20

                       

 

 

برو بالا