منوی سایت

طی تفاهم انجام شده فی مابین شرکت نپا و انجمن دفاتر ICT، مرکز آموزش الکترونیکی روستاییان خدمات آموزشی به اعضاء دفاتر ICT کشور ارائه خواهد نمود

برو بالا