منوی سایت

sana banner1

از آموزش الکترونیکی می‌توان به عنوان ابزاری نیرومند و قوی برای ارتقای کیفیت و کارآیی آموزش در تمامی زمینه‌های مرتبط با روستا استفاده کرد. بررسی پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج کشور، نشان می‌دهد که روشهای آموزشی رایج در روستاها با وجود پاره‌ای موانع و مشکلات نتوانستهاند آن طور که باید و شاید موفقیت‌آمیز باشند. بسیاری از این موانع با به کارگیری آموزش الکترونیکی مرتفع می‌گردد.

هدف این مرکز ارائه خدمات آموزش الکترونیکی به صورت کارآمد و با استفاده از پیشرفته ترین ابزارهای آموزش الکترونیکی به روستاییان عزیز می باشد.

همچنین این مرکز آمادگی ارائه زیرساخت مناسب به سازمانها و ارگانهای خصوصی و دولتی جهت ارائه خدمات آموزشی به روستاییان و سایر اشخاص مرتبط به خدمات روستایی را دارد.

برو بالا